Smeštaj Tip smeštaja 01.02. - 08.02. 02.02. - 09.02. 07.02. - 14.02. 08.02. - 15.02. 09.02. - 16.02. 22.02. - 29.02. 29.02. - 07.03. 07.03. - 14.03. 14.03. - 21.03. 21.03. - 28.03. 28.03. - 04.04. 11.04. - 18.04. 17.04. - 24.04. 18.04. - 25.04.
DUBAI: ALOFT PALM BEACH JUMEIRAH 4* 1/4 ND Double705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€
1/3 ND Double705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€
1/2 ND Double705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€705€
Smeštaj Tip smeštaja 01.02. - 08.02. 02.02. - 09.02. 07.02. - 14.02. 08.02. - 15.02. 09.02. - 16.02. 22.02. - 29.02. 29.02. - 07.03. 07.03. - 14.03. 14.03. - 21.03. 21.03. - 28.03. 28.03. - 04.04. 11.04. - 18.04. 17.04. - 24.04. 18.04. - 25.04.
DUBAI: AURIS INN AL MUHANNA HOTEL 4* 1/4 ND Double635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€
1/3 ND Double635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€
1/2 ND Double635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€635€
Smeštaj Tip smeštaja 01.02. - 08.02. 02.02. - 09.02. 07.02. - 14.02. 08.02. - 15.02. 09.02. - 16.02. 22.02. - 29.02. 29.02. - 07.03. 07.03. - 14.03. 14.03. - 21.03. 21.03. - 28.03. 28.03. - 04.04. 11.04. - 18.04. 17.04. - 24.04. 18.04. - 25.04.
DUBAI: BARCELó DUBAI MARINA 4* 1/4 ND Double775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€
1/3 ND Double775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€
1/2 ND Double775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€775€
Smeštaj Tip smeštaja 01.02. - 08.02. 02.02. - 09.02. 07.02. - 14.02. 08.02. - 15.02. 09.02. - 16.02. 22.02. - 29.02. 29.02. - 07.03. 07.03. - 14.03. 14.03. - 21.03. 21.03. - 28.03. 28.03. - 04.04. 11.04. - 18.04. 17.04. - 24.04. 18.04. - 25.04.
DUBAI: GOLDEN TULIP AL BARSHA 4* 1/4 ND Double625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€
1/3 ND Double625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€
1/2 ND Double625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€625€
Smeštaj Tip smeštaja 01.02. - 08.02. 02.02. - 09.02. 07.02. - 14.02. 08.02. - 15.02. 09.02. - 16.02. 22.02. - 29.02. 29.02. - 07.03. 07.03. - 14.03. 14.03. - 21.03. 21.03. - 28.03. 28.03. - 04.04. 11.04. - 18.04. 17.04. - 24.04. 18.04. - 25.04.
DUBAI: GRANDEUR HOTEL AL BARSHA 4* 1/4 ND Double560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€
1/3 ND Double560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€
1/2 ND Double560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€560€
Smeštaj Tip smeštaja 01.02. - 08.02. 02.02. - 09.02. 07.02. - 14.02. 08.02. - 15.02. 09.02. - 16.02. 22.02. - 29.02. 29.02. - 07.03. 07.03. - 14.03. 14.03. - 21.03. 21.03. - 28.03. 28.03. - 04.04. 11.04. - 18.04. 17.04. - 24.04. 18.04. - 25.04.
DUBAI: HOTEL GRAND BELLE VUE 4* 1/4 ND Double555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€
1/3 ND Double555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€
1/2 ND Double555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€555€
Smeštaj Tip smeštaja 01.02. - 08.02. 02.02. - 09.02. 07.02. - 14.02. 08.02. - 15.02. 09.02. - 16.02. 22.02. - 29.02. 29.02. - 07.03. 07.03. - 14.03. 14.03. - 21.03. 21.03. - 28.03. 28.03. - 04.04. 11.04. - 18.04. 17.04. - 24.04. 18.04. - 25.04.
DUBAI: MEDIA ONE DUBAI 4* 1/4 ND Double675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€
1/3 ND Double675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€
1/2 ND Double675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€675€
Smeštaj Tip smeštaja 01.02. - 08.02. 02.02. - 09.02. 07.02. - 14.02. 08.02. - 15.02. 09.02. - 16.02. 22.02. - 29.02. 29.02. - 07.03. 07.03. - 14.03. 14.03. - 21.03. 21.03. - 28.03. 28.03. - 04.04. 11.04. - 18.04. 17.04. - 24.04. 18.04. - 25.04.
DUBAI: MILLENNIUM PLACE AL BARSHA HEIGHTS 4* 1/4 ND Double595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€
1/3 ND Double595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€
1/2 ND Double595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€595€
Ponuda ističe za:
Dana
Sati
Minuta
Sekundi
Još 1 osoba gleda ovo putovanje.

POSEBNI USLOVI OTKAZA UGOVORA ZA ARANŽMAN:

• U slučaju da putnik otkaže ugovor o putovanju:  do 34 dana pre početka putovanja (od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana) - zadržava se 350 EUR po osobi (na ime troškova izdavanja avio karte i/ili troškova smeštaja)• od 33 dana do 21 dan pre početka putovanja (od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana) - zadržava se 75% ukupne cene aranžmana (na ime troškova izdavanja avio karte i/ili troškova smeštaja)• od 20 dana pre početka putovanja do 1 dan (pre početka putovanja od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana), kao i na dan putovanja - zadržava se 100% od ukupne cene aranžmana (na ime troškova izdavanja avio karte i troškova smeštaja)• Svaka promena rezervacije po ovom cenovniku (imena ili prezimena putnika, datuma polaska na putovanje ili povratka sa putovanja, promena smeštajnog objekta kao i tipa i strukture sobe) smatra se otkazom aranžmana od strane putnika, i podleže troškovima po posebnim uslovima otkaza aranžmana ovog programa. Nova rezervacija će se vršiti po aktuelnim i objavljenim cenama koje važe na dan nove rezervacije.• Preporučujemo kupovinu osiguranja od otkaza putovanja. Mogućnost kupovine u agenciji.

• Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze

• Za dobijanje viza za UAE potrebno je prilikom prijave priložiti pasos i sliku u boji na skeniranje ili u visokoj rezoluciji u JPG formatu skeniranu prvu stranu pasoša na kojoj se nalaze podaci putnika, kao I u boji skeniranu sliku dimenzija za pasoš poslati na e-mail dubai@wayout.co.rs. Iznos troškova viziranja se ne vraća u slučaju neodobravanja vize od strane imigracionog odeljenja UAE. Postoji mogućnost da imigraciono odeljenje UAE zahteva dodatnu dokumentaciju u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja.

• Deca od 0-2 godine plaćaju 100€ i nemaju mesto u avionu

• Cena aranžmana zavisi od raspoloživosti mesta na najjeftinijoj klasi sedišta na letovima avio kompanije u trenutku rezervacije

• Hotel Auris First Central je promenio ime u First Central Hotel Appartment, a usluga, lokacija, izgled hotela I tipovi soba su ostali isti kao I pre promene imena. Hoteli u Dubaiju imaju kategorizaciju od 1* do 5*, dok Hotel Apartments imaju kategorizaciju STANDARD (odgovara kategorizaciji hotela 4*) i DELUXE (odgovara kategorizaciji hotela 5*), a First Central Hotel Appartment ima kategorizaciju STANDARD, a po nasoj proceni odgovara hotelu kategorije 4*Lux;

• Većina hotela ne prima dvoje odraslih i dvoje dece u jednu sobu, te se u tom slucaju vrši upit kod hotela

• Dete koje ima besplatan smeštaj plaća samo iznos karte (i ima sedište u avionu, autobusu, obroke i ostale hotelske usluge osim sopstvenog kreveta) • Dete koje ostvaruje određeni popust ima sve usluge iz programa, osim što umesto standardnog kreveta ima pomoćni ležaj

• Check in u hotelima je posle 14 h, a check out najkasnije do 12 h. Svako korišćenje soba i usluga u hotelu van navedenog vremena iziskuje dodatna plaćanja koja se vrše direktno na recepciji hotela

• Putnici ne mogu da traže umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova, kao i izostanak obroka zbog izleta, ali se isti može zameniti "lanč paketom"

• Treća odrasla osoba u standardnim sobama plaća za dodatni ležaj cenu koja je izrazena u tabeli

• Raspodelu soba vrši isljučivo osoblje recepcije hotela tako da svi dodatni zahtevi i želje se prosleđuju hotelu, ali organizator putovanja ne može da garantuje ispunjenje, zagarantovana je samo usluga koja je naplaćena

• Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, zašta organizator ne snosi odgovornost. U hotelima koji uslugu ishrane služe po principu švedskog stola (samoposluživanje) postoji mogućnost da se usled nedovoljnog broja gostiju, posluživanje izvrši na osnovu menija što se ne smatra promenom aranžmana.

• Predstvanik organizatora putovanja je obavezan da dočeka i isprati putnike i vrši obilaske prema rasporedu

• U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, potrebno je da obavestite predstavnika agencije na prvom info sastanku ili telefonom a da se o tome napravi zapisnik potpisan od strane putnika i predstavnika agenicje

• Fakultativne izlete organizuje lokalna turistička agencija, prijavljivanje i plaćanje izleta se vrši na licu mesta bez odgovornosti organizatora putovanja ili predstavnika agencije za kvalitet i povoljnost cene

• Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost

• Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se u katalogu koji je sastavni deo ovog programa, kao i na web sajtu www.wayout.rs

• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

• Cene se mogu korigovati shodno Opštim uslovima putovanja, a u slučaju promena u kursu razmene valuta ili promene tarifa prevoznika. Agencija “Wayout” D.o.o. zadržava pravo promene redosleda sadržaja programa usled vanrednih okolnosti na koje nije mogla uticati.

• „Wayout“ D.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

• Preporučujemo kupovinu osiguranja od otkaza putovanja. Mogućnost kupovine u agenciji.

MOLIMO PUTNIKE DA PAŽLJIVO PROČITAJU OPŠTE USLOVE PUTOVANJA AGENCIJE “WAYOUT” D.O.O. SASTAVNI DEO OVOG PROGRAMA. MOLIMO PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLETANJA AVIONA DVA DANA PRE POLASKA NA PUTOVANJE.

Plan puta

6 dana / 5 noći, 7 dana / 6 noći, 8 dana / 7 noći, 10 dana / 9 noći

1. dan › Beograd - Dubai › Poletanje aviona za Dubai u 14.00h (let FZ1746). Sletanje u Dubai u 21.00h. Transfer do hotela i smeštaj. Noćenje.

2.- 5. / 6. / 7. / 9. dan › Dubai › Boravak u izabranom hotelu na bazi navedene usluge, vreme predviđeno za odmor, fakultativne izlete i druge aktivnosti.

6. / 7. / 8. / 10. dan › Dubai - Beograd › Rani jutarnji transfer na aerodrom. Poletanje aviona za Beograd u 09.00h (let FZ1745). Sletanje u Beograd u 12.00h. Molimo vas da proverite tačno vreme leta dva dana pre polaska na putovanje

Način plaćanja i prijave
Cena obuhvata/ne obuhvata
Izleti | Žurke