Turistička agencija Balkan Fun u okviru projekta Nove ideje – novi ljudi raspisuje konkurs za nove menažere – rukovodioce projekta. 

Ukoliko imaš potrebno iskustvo i znaje, kontakte ili već radiš u okviru nekog turističkog sisitema, a nisi zadovoljan trenutnim uslovima rada pridruži se rastućem menadžerkom timu i postani partner na svom projektu.

Pošalji svoju biografiju i kraći projekat u kome ćeš objasniti svoju ideju. Ukoliko naš upravni odbor proceni tvoju ideju kao interesantnu za realizaciju u okviru Bakan Fun travel sistema kontaktiraćemo te radi početka saradnje.

Nadamo se da si baš ti osoba koja nam treba!

Prijavu sa biografijom i projektom poslati na posao@balkanfuntravel.rs.