NAPOMENE

  • Za osobe koje ne koriste uslugu agencijskog prevoza cena se umanjuje 50 evra.
  • Navedene cene iz tabele se odnose na polazak iz Beograda. Za polazak iz Novog Sada cena se uvećava 5 evra, a za polazak iz Niša i Kragujevca 10 evra.
  • Ovaj program putovanja pripada putovanjima u kategoriji – “studentske ekskurzije”.
  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA 

  •  Popunjavanjem on-line prijave na sajtu 
  •  Dolaskom u Balkan Fun poslovnice.
  •  Popunjavanjem prijave kod Balkan Fun saradnika

NAČIN PLAĆANJA

  • Prva rata 3000 dinara prilikom prijave, narednih 4000 dinara 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora.
  • Putnik ostatak duga plaća u celosti ili na rate u prostorijama agencije ili na tekući račun, najkasnije 20 dana pred putovanje.
  • Agencija obračunava sve uplate prema prodajnom kursu Halkbank za efektivu (Proverite kurs ovde).

PRIJAVE I PLAĆANJE