USLOVI ZA ULAZAK U GRČKU – PLF OBRAZAC

Turistička agencija Balkan Fun Travel iz Niša je pripremila detaljno uputstvo, i u daljem tekstu možete saznati koji su uslovi za ulazak u Grčku. 

Trenutna situacija na dan 24.05.2021. godine (do 31.maja kada će biti doneta nova odluka)

Na osnovu zajedničke ministarske odluke pod brojem Δ1α/Γ.Π.οικ. 29925/13.05.2021 (ΦΕΚ B 1969/14.05.2021) od 14. do 24. maja (do 06:00 po grčkom vremenu) dozvoljen je ulazak u Grčku državljanima Republike Srbije, pod sledećim uslovima:

1) ukoliko poseduju negativni PCR test na COVID-19, koji je urađen tokom poslednjih sedamdeset dva (72) sata pre dolaska u Grčku i ukoliko imaju potvrdu o negativnom rezultatu na engleskom jeziku, koja sadrži ime i prezime, kako se navode u pasošu

2) u slučaju kompletne vakcinacije protiv korona virusa, a ukoliko dostave potvrdu o vakcinaciji, na engleskom jeziku, koja je izdata od strane državne institucije i na osnovu srpskih zakona, pod uslovom da je prošlo četrnaest (14) dana od revakcinacije. Potvrda o vakcinaciji treba da sadrži ime i prezime, vrstu date vakcine, kao i broj primljenih doza vakcine

3) ukoliko poseduju potvrdu na engleskom jeziku, da su preležali COVID-19, pre dva do devet meseci, što dokazuju ili potvrdom o preležanom COVID-19, ili potvrdom o pozitivnom rezultatu na PCR testu ili na antigenskom testu iz perioda bolovanja. Gore navedena dokumenta moraju da sadrže ime i prezime lica, kako se ona navode u pasošu.*

Ove obaveze važe i za maloletnu decu od 5 godine i više.

Sva lica koja ulaze u Grčku dužna su da popune PLF elektronski formular na veb portalu travel.gov.gr. Licima koja ulaze u Grčku biće urađeno nasumično testiranje na osnovu zdravstvenog algoritma (prema par. 5 Člana trećeg Zajedničke ministarske odluke pod br. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29925/13.05.2021), a za sve ostalo, tokom boravka u Grčkoj, u obavezi su da poštuju vanredne mere koje su na snazi u cilju sprečavanja širenja korona virusa. Srpski državljani mogu da ulaze u Grčku vazdušnim ili kopnenim putem (samo kroz granične prelaze Evzoni (07:00-23:00) i Promahonas (24 sata).

* Svi građani Srbije koji su dijagnostiku uradili u državnim institucijama mogu preuzeti rezultate kovid testova besplatno na portalu www.e-zdravlje.gov.rs. (broj zdravstvene knjižice je broj koji stoji na zdravstevnoj knjižici uz bar kod).

Svi putnici su dužni da popune PLF obrazac (Passenger Location Form) najmanje dan ranije pre ulaska u Grčku, i na taj način pruže sve detaljne informacije o mestu i datumu svog boravka i tačnoj adresi boravka u Grčkoj, u skladu sa merama suzbijanja širenja korona virusa. 

PLF možete preuzeti na linku: https://travel.gov.gr/#/

Ulazak u Grčku je moguć uz prethodnu prijavu (Passenger Locator Form – PLF), prezentovanjem bar koda na graničnom prelazu koji se dobije putem ove prijave.